Zuid Afrika en online gokken

Door het in eigen handen houden van het regelgevende proces houdt de Zuid-Afrikaanse regering een sterke controle over de internet casino industrie, in tegenstelling tot het verbod in de VS, die leidt tot een ongereguleerde zwarte markt. Zuid-Afrika heeft met gezond verstand en goede maatregelen alles in handen om de online casino industrie goed te regelen. Op donderdag gaf de minister van Financiën, Trevor Manuel, openbaarheid over de voorgestelde Interactive Gaming Tax Bill.

De maatregel stelt voor om het bruto inkomsten van online casino operators te belasten. Sites die zakendoen in Zuid-Afrika zullen worden onderworpen aan een “speciale heffing.” Deze belastingmaatregel wordt voorgeschreven in de National Gambling Amendement Bill. Deze wet, die door de Zuid-Afrikaanse Nationale Vergadering in mei is opgesteld, voorziet in sterke nationale regulering van online gokken. Met het opstellen van deze strikte nationale regels, hebben de Zuid-Afrikaanse wetgevers bestaande regelgeving versterkt en zorgt het voor verdere beschermde consumenten en kinderen.

Hoewel veel sites moeten voldoen aan wetten en instanties in de gebieden waar zij zijn gevestigd, zorgen de Zuid-Afrikaanse regels voor volledige duidelijkheid in het proces. De regering verklaarde dat sterk nationaal toezicht de beste oplossing was voor online gokken, “in tegenstelling tot regelgeving in buitenlandse jurisdicties, met weinig tot geen bescherming voor lokale consumenten.”

De voorgestelde regels zijn beschikbaar voor commentaar en aanpassing tot 1 maart 2009. De verwachting is dat de Algemene Vergadering voor zal stemmen na kort onderzoek.